Değer Kaybı Tahkim Başvurusu

Değer kaybı tahkim başvurusu trafik kazaları sonrasında araçta oluşan değer kaybının tazmin edilmesi adına yapılan bir işlemdir. Sigorta tahkim komisyonu, sigorta eden ve sigorta ettiren yada sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler arasındaki olası uyuşmazlıkların çözümünü sağlayan bir kurumdur. Araç değer kaybı,  meydana gelen trafik kazaları sonrası hasar gören aracın kaza olmadan önceki değeriyle, kaza sonrası yapılan tamir ve parça değişimlerinden sonraki 2. el rayiç bedeli arasındaki farkı ifade eder.

Bazı sigorta şirketleri poliçelerinde değer kaybı ödemesi ile ilgili taahhütte bulunmuş ise zararın tazmininde sorun yaşanmaz. Ancak büyük bir çoğunlukla birçok sigorta şirketi, sadece aracın tamir ve parça değişimiyle ilgili ödeme yaparak değer kaybı ödemesi yapmaktan kaçınır. Bu tür durumlarda kazada hasar gören araç sahipleri alternatif yollara başvurarak zararlarını tazmin edebilme hakkına sahiptir.

Sigorta tahkim komisyonuna başvuru yapabilmek için daha önce kazada daha fazla kusurlu olduğu kaza tespit tutanağında belirlenmiş olan karşı tarafın sigorta şirketine başvuru yapmış olup, olumsuz sonuç alınmış olması gerekir. Başvuru yapılmış olup sigorta şirketinden 15 gün içerisinde araç değer kaybı ile ilgili nihai bir karar çıkmamışsa, bireysel olarak veya vekalet verilen bir avukat vasıtasıyla tahkim komisyonuna başvuru yapılabilir.

Değer Kaybı Tahkim Başvurusu
Değer Kaybı Tahkim Başvurusu

Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir? Nasıl Çalışır?

Sigorta tahkim komisyonu sigorta sözleşmelerinde taraf olan kişi, kurum ve kuruluşların birbirleriyle olan uyuşmazlıklarını inceleyen bir kuruldur. Sigortacılık ve trafik kanunu konusunda uzman seviyede bulunan hakimlerden oluşan komisyonda alınan kararlar mahkeme kararı niteliğindedir. Görülen davalar sonucunda 5 Bin TL’ye kadar alınan kararlar kesin karar olup temyizi kabil değildir. 5 bin TL ve üzerindeki miktarlarda ise kararın bildirilmesini takip eden 10 gün içerisinde komisyona bir defaya mahsus olmak kaydıyla itiraz hakkı mevcuttur. Yapılan inceleme sonucunda değer kaybı miktarı 40 Bin TL ve üzerinde belirlenmiş ise, karar taraflardan her hangi biri tarafından temyiz edilebilir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Sigorta tahkim komisyonuna yapılan başvurular ilk olarak komisyon raportörleri tarafından incelenir ve 15 gün içerisinde konunun hakem heyetine intikal ettirilip ettirilmeyeceği ile ilgili karar alınır. Alınan karar hakem heyetine havale edilmesi şeklindeyse dosyanız bağımsız ve tarafsız hakemler listesinden seçilen hakemlere iletilir. Hakemler tarafından detaylı şekilde yapılan incelemenin en fazla 4 ay içerisinde sonuçlandırılması ve alınan kararın taraflara bildirilmesi zorunludur.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Nasıl Yapılır?

Sigorta tahkim başvuru formu doldurarak yapılacak olan müracaatlarda kaza ile ilgili eksiksiz bilgiler yer almalı ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bunun yanı sıra sigorta şirketine yapılan başvuru ve alınan olumsuz cevabın yazısı da başvuru evrakları arasında bulunmalıdır. Ayrıca iddianızı güçlendirecek olan bilgiler içeren (kaza tespit tutanağı, tanık ifadeleri, alkol raporu vb) belgeler de başvuru dosyanızda yer almalıdır. Son olarak sigorta tahkim komisyonu başvuru ücreti yatırdığınıza dair banka dekontu ibraz edilmelidir.

Değer Kaybı Tahkim Başvurusu
Değer Kaybı Tahkim Başvurusu

Araç Değer Kaybı Davası

Araç değer kayıplarının telafi edilmesi adına izlenecek yollardan biri de kazada kusurlu olan aleyhine dava açmaktır. Araç değer kaybı davası kazada daha az hatalı olan veya tamamen kusursuz olan araç sahibi tarafından ikamet ettiği yerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesine yapılır. Bu tür davalar, mahkemelerin iş yoğunluğuna bağlı olarak 9 ay ile 1,5 yıl arasında sonuçlanabilmektedir. Dava süreçlerinin karmaşıklığı ve elde edilmesi beklenen sonucun müspet olabilmesi açısından bu tür davaların uzman bir hukuk bürosu veya avukat tarafından takip edilmesi tavsiye edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir