Değer Kaybı Şartları Nelerdir?

Değer kaybı, trafik kazası sonrası kazaya karışan aracın onarıldıktan sonraki 2. el fiyatıyla, kaza öncesi piyasa fiyatı ile arasındaki farktır. Hiç kuşkusuz trafik kazalarında meydana gelen can kayıplarının yanı sıra mal kayıpları da yaşanmaktadır. Bu gibi hallerde kazada sorumluluğu daha az olan taraf, kazada kusuru daha fazla olan tarafın sigorta şirketine başvuru yaparak aracın tamirat ve parça değişim giderlerini talep eder. Ancak kaza sonrası meydana gelen araç değer kaybı ödemesinde birçok sigorta şirketi ne yazık ki beklentileri karşılamaktan kaçınarak işi sürüncemede bırakma yolunu seçmektedir.

Örnek olarak kaza öncesi 300 Bin TL değer biçilen bir araç kaza sonrası trafik kayıtlarına kazalı araç diye işleneceğinden dolayı 2. el piyasasında önemli miktarda bir düşüş söz konusu olacaktır. Bu araca 2. el piyasasında 250 Bin TL fiyat biçildiğini düşünürsek, araç sahibinin bu kaza sebebiyle uğradığı değer kaybı 50 Bin TL olacaktır. Araç değer kaybı için başvuru yapılması halinde sigorta şirketinden umduğunu bulamayan araç sahipleri, araç değer kaybı tazminatı için farklı yöntemlere başvurarak kayıplarını telefi edebilmektedir.

Değer Kaybı Şartları Nelerdir?
Değer Kaybı Şartları Nelerdir?

Araç Değer Kaybı Başvuru Şartları

Trafik kazası sonucunda uğranılan değer kayıplarını telafi etmek için araç değer kaybı başvurusu yapılması gerekir. Ancak bu yönde bir başvuru yapabilmek için bazı şartlara haiz olmak gerekir.

 • Kaza mutlaka en az iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşmeli, ağaca, duvara veya farklı bir yere çarpma sonucu oluşan değer kayıpları için herhangi bir tazminat söz konusu değildir.
 • Kaza sonrası yapılan tespit tutanağına göre kazada suçlu taraf olmamak gerekir.
 • Kaza sonrası kaza tespit tutanağı ve alkol raporu tutulmuş olmalıdır.
 • Daha önce meydana gelmiş bir kazada aracın aynı bölgelerden hasara uğramamış ve parça değişikliği yapılmamış olmalıdır.
 • Araç değer kaybı başvuru süresi 2 yıldır. Yani kazadan sonra en fazla 2 yıl içerisinde başvuruda bulunulması zorunludur.
 • Araç kaza sebebiyle pert olmamalıdır.
 • Kaza tarihinde araç azami 165.000 Km’de olmalıdır.

Araç Değer Kaybı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Araç değer kaybı sebebiyle uğranılan zararın giderilmesi amacıyla ilk başvuru, kazaya taraf olan aracın sürücüsü veya ruhsat sahibini sigorta eden şirkete yapılmalıdır. Yapılan başvuruya 15 gün içerisinde müspet bir yanıt alınamadığı takdirde davacının ikamet ettiği yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak araç değer kaybı davası ile zararın telafi edilmesi mümkündür.

Değer Kaybı Şartları Nelerdir?
Değer Kaybı Şartları Nelerdir?

Sigorta şirketine başvuru yapmadan önce birtakım ön hazırlıkların yapılması sürecin kısaltılarak zararın daha kısa sürede tazminine katkı sağlayacaktır. Yine trafik kanunu hususunda uzman bir avukattan alınacak hukuki destek de sürecin kısalmasına ve hak edilen miktarın alınmasına önemli katkı sağlar. Başvuru öncesinde,

 • Aracınızın zarar gören bölgelerini ve hasarlı parçaları her açıdan fotoğraflayın
 • Başvuru dosyanızda kazanın nasıl oluştuğunu ve kusurun kimde olduğunu gösteren kaza ve hasar tespit tutanağı mutlaka bulunsun.
 • Başvuru evrakları arasında taşıt değer kaybı ekspertiz raporu ile birlikte serviste yapılan onarım ve parça değişim faturaları bulunsun
 • Kaza sonrası oluşturulan tramer kaydını da başvuru dosyanızda bulundurun. Ancak tramer kayıtlarında daha önce kaza yaptığınız ve aynı parçalar üzerinde onarım veya değişim yapıldığı görülüyor ise araç değer kaybı başvurunuz kabul edilmeyecektir.

Tüm bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra yapılacak başvuru neticesinde istenilen sonucun alınmaması halinde sigorta tahkim kurulu değer kaybı başvurusu yaparak aracınızda oluşan değer kaybının belirlenmesini sağlayabilir, gördüğünüz zararı telafi edebilirsiniz. Bazı hallerde icra takibatı yoluyla değer kaybı kayıplarının telafisi mümkün olabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir