Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır? – Değer kaybı davası, meydana gelen hasarlı bir trafik kazası sonrasında zarar gören ve kazada kusur oranı karşı tarafa göre daha az olan kişi tarafından açılır. Ancak değer kaybı davası açmadan önce karşı tarafın sigorta şirketine başvuru yapmak zorunlu kılınmıştır. Öyle ki, kaza sonrası sigorta şirketine başvuru yapılmış olması araç değer kaybı davası açmak için dava şartıdır. Yani, karşı tarafın sigortasına başvuru yapılmadan açılan davalar davaya bakan mahkeme tarafından dava şartı yerine getirilmediği gerekçesiyle reddedilir.

Değer kaybı dava açma şartı bir anlamdan tarafların yargı yoluna başvurmadan önce uzlaşma yaparak mağduriyetin hızlı bir şekilde ortadan kaldırılmasını amaçlar. Bu yöntemin uygulanama sebeplerinden biri de mahkemelerin iş yükünün azaltılmasıdır. Trafik kazaları sonrasında araçların hasar gören parçaları yeniden onarılsa bile, kazanın TRAMER kayıtlarına geçmesi sebebiyle araç hasarlı olarak görünmekte, bu da aracın 2. el satış fiyatına olumsuz etki ederek değer kaybı oluşturmaktadır. Bazı durumlarda kazada hatalı görülen tarafın sigorta şirketi zarar gören tarafın tamir masraflarını üstlense de, araç değer kaybı tazminatı vermekten kaçınmaktadır. Bu gibi durumlarda aracında değer kaybı oluşan tarafın dava yoluyla hakkını talep etme imkanı mevcuttur.

Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Araç Değer Kaybı Davası Açma Şartları

Araç değer kaybı davası açma şartları arasında en önemlisi, dava öncesi karşı tarafın sigorta şirketine bildirim yapılmış olup beklentilerin karşılanmamış olmasıdır. Sigorta şirketine bildirimde bulunduktan sonraki 15 gün içerisinde bir cevap alınamazsa, uzman bir hukuk bürosu veya avukattan destek almak suretiyle araç değer kaybı dava dilekçesi yazarak mahkemeye başvurmak gerekir.

Araç değer kaybı tazminat talebinde bulunabilmek için öncelikle meydana gelen kazada %100 kusurlu olmamak şartı aranır. Kısmi oranda kusur söz konusu ise, kusurlu bulunulmayan oranın karşılanması da talep edilebilmektedir. Araç değer kaybı davası teknik bilgi ve deneyim gerektiren davalar arasına olup mutlaka bir avukattan destek alınması talep edilmektedir. Öyle ki birçok kaza mağduru halen araç değer kaybı davası kime açılır konusunda bile tam bir fikir sahibi olmayabilir.

Araç Değer Davası Kime Açılır?

Meydana gelen trafik kazaları sonucunda ortaya çıkan değer kayıplarının telafisi adına öncelikle karşı tarafın trafik sigortasını yapan şirkete başvuru yapılır. Araç kaskolu ise kasko şirketinize de bilgi vererek değer kaybının giderilmesi talep edilebilir. Ancak çoğu zaman kazada hasar gören parçaların tamir ücretleri karşılansa da, değer kaybı ödemesi konusunda istenilen sonuca ulaşmak mümkün olmayabilir. Araç değer kaybı davaları,

  • Sigorta şirketi
  • Kasko,
  • Kazada kusurlu bulunan araç sürücüsü,
  • Kazada kusurlu bulunan aracın ruhsat sahibine açılabilir.

Dava sonrasında araçta oluşan değer kaybı o günkü rayiç bedel üzerinden belirlenerek kazada hatalı bulunan tarafın ödemesi adına karar alınır. Bazı hallerde aracın tamirde olduğu sürede kullanılan kiralık araç bedelleri ve ulaşım için kullanılan alternatif araçlara yapılan harcamalar da kazada mağdur olan tarafa ödenir.

Değer Kaybı Davası Ne Kadar Sürer?

Değer kaybı davası açmak için öncelikle mahkeme tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri içeren bir dava dilekçesi hazırlanır. Araç değer kaybı davası masrafları ödendikten sonra hazırlanan dava dilekçesi ile birlikte davalı tarafın yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuru yapmak gerekir. Değer kaybı dava süresi mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak 9 ila 1,5 yıl arasında sonlanmakta olup, zaman aşımı süresi 2 yıldır. Yani, kazanın oluş tarihi üzerinden 2 yıl geçmeden davanın açılması zorunlu kılınmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir