Değer Kaybı Nereden Alınır ?

Hemen her gün karşılaştığımız trafik kazalarında oluşan maddi hasarların karşılanması birçok farklı prosedür gerektirdiği gibi bazı şartları da gerekli kılmaktadır. Bu sebeple kaza sonrası izlenecek hukuki yöntemler ve değer kaybı nereden alınır gibi sorular sıklıkla araştırma konusu olmaktadır. Herhangi bir sebebe başlı olarak meydana gelen bir trafik kazası sonrası araçlar hasar görmekte ve onarım ve parça değişimi sonrası 2 el olarak satılması önemli oranda güçleşmektedir. Aracın 2 el satış değerinin düşmesi, araç sahibi aleyhine değer kaybı oluşturur.

Bu gibi durumlarda kazada %100 kusurlu olmayan tarafın yaşadığı mağduriyet ve zararın karşılanması amacıyla değer kaybı tazminatı başvurusu yapmak gerekir. Normalde kaza sonucu meydana gelen hasarlar hatalı tarafın sigorta şirketi tarafından ödenir. Bu tür durumlarda onarım giderleri onarımı yapan servislere veya kazada mağduriyet yaşayan tarafa ödenmek suretiyle yaşanan kayıpların giderilmesi yoluna gidilse de, kaza sonrası ortaya çıkan araç değer kaybı ile ilgili tazminat talepleri, başvuru yapılmadığı zaman çoğu kez ödenmez. Bu sebeple meydana gelen değer kaybının giderilmesi adına araç değer kaybı tazminatı başvurusu yapmak gerekir.

Değer Kaybı Nereden Alınır?
Değer Kaybı Nereden Alınır?

Değer Kaybı Nasıl Alınır?

Değer kaybı nasıl alınır birçok araç sahibi ve aracıyla kaza yapan kişi tarafından araştırılan bir konudur. Sahibi bulunduğunuz araçla bir kazaya karışmanız halinde kaza sebebiyle meydana gelen hasarlar sigorta şirketleri tarafından ödenmektedir. Ancak bazı araç değer kaybı alanlar yorumları incelendiğinde bazı hallerde sigorta şirketlerinin başvuru yapılmaması sebebiyle değer kaybı tazminatı ödemekten imtina ettiği görülmektedir. Bu gibi durumlarda kaza sebebiyle aracı değer kaybına uğrayan kişi farklı hukuki yollara başvurmak suretiyle mağduriyetini giderebilmektedir.

Sigorta Tahkim Kuruluna Başvuru Yoluyla Araç Değer Kaybı Ödemesi

Sigorta şirketine araç değer kaybı ödemesi için başvuruyu takip eden 15 gün içerisinde olumlu bir dönüş alınamaz ise, sigorta tahkim komisyonuna başvuru yaparak hak talebinde bulunmak mümkündür. Sigorta tahkim kurulu bu alanda uzmanlaşmış hakimlerden oluşmakta ve bu kurul tarafından alınan kararlar mahkeme kararı niteliği taşımaktadır. Kurul tarafından 5 Bin TL’ye kadar biçilen araç değer kayıpları için itiraz yolu kapalıdır. Sigorta tahkim kuruluna başvuru öncesinde gerekli olan bilgi ve belgelerin hazır edilmesi gerekir.

  • Başvuru yapan kişinin kimlik bilgilerini içeren nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi
  • Başvuru için gerekli ödemenin yapıldığına dair makbuz,
  • Sigorta tahkim komisyonundan veya internet üzerinden alınan başvuru formunun ıslak imza ile noksansız bir şekilde doldurulması,
  • Sigorta şirketine yapılan başvuru sonrasında alınan ret cevabını içeren posta, kargo alındısı, noter ihtarı veya sigorta şirketi tarafından verilmiş imzalı bir belgenin ibrazı,
  • Sigorta poliçesinin bir sureti
  • Sigorta şirketine değer kaybı ile ilgili yapılan başvurudaki detaylar, talebin hangi sebeple karşılanmadığını gösteren açıklamalar ve başvuruda neler talep edildiğini net ve açık bir şekilde gösteren beyanların yer aldığı dilekçe

Tüm bu evrakların tamamlanması sonrası yapılacak başvurular komisyon tarafından titizlikle incelenerek karara bağlanır.

Değer Kaybı Nereden Alınır?
Değer Kaybı Nereden Alınır?

Araç Değer Kaybı Davası Açarak Değer Kaybı Alınır Mı?

Araç değer kaybı davası kazada aracı hasar gören ve dolayısıyla değer kaybı yaşayan kişilerin talebine bağlı olarak açılabilmektedir. Asliye Ticaret Mahkemesi veya Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde görülen bu davalara kişinin bizzat veya vekili vasıtasıyla başvuru yapması mümkündür. Araç değer kaybı davalarında zaman aşımı 2 yıldır. Yani değer kaybı tespiti yapılması ve tazminat alabilmek için kazanın meydana geldiği tarih itibariyle iki yıl içinde başvuru yapmak zorunludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir